Sınav Bilgileri

11.sınıftan 12.sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 90 soru bulunmaktadır. Öğrenciler tüm soruları yanıtlarken 120 dakika süre verilir.

MF öğrencileri:
Dil ve Anlatım : 30 soru
Matematik :30 soru
Fen Bilimleri : 30 soru

TM öğrencileri:
Dil ve Anlatım – Türk Edebiyatı: 30 soru
Matematik: 30 soru
Sosyal Bilimler: 30 soru

TS – Meslek Lisesi öğrencileri:
Dil ve Anlatım – Türk Edebiyatı: 30 soru
Matematik: 30 soru
Sosyal Bilimler: 30 soru

8. sınıftan 9. sınıfa, 9.sınıftan 10.sınıfa ve 10. sınıftan 11.sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 80 soru vardır. Öğrenciler tüm soruları yanıtlarken 120 dakika süre verilir.

Matematik : 20 soru
Fen Bilimleri : 20 soru
Dil Anlatım ve Edebiyat : 20 soru
Sosyal Bilimler : 20 soru

4.sınıftan 5.sınıfa, 5.sınıftan 6.sınıfa, 6.sınıftan 7.sınıfa, 7.sınıftan 8.sınıfa geçecek öğrencilere verilecek kitapçıkta toplam 60 soru bulunmaktadır. Öğrenciler tüm soruları yanıtlarken 80 dakika süre verilir.

Matematik : 12 soru
Fen Bilimleri : 12 soru
Türkçe : 12 soru
Sosyal Bilgiler : 12 soru
İngilizce : 12 soru